Schoolgids

Hier vindt u de schoolgids 2016-2017 van het Gertrudiscollege. Om vlug de informatie te vinden die u zoekt, treft u hieronder hyperlinks naar de verschillende hoofdstukken aan, voorzien van een beschrijving van de inhoud van deze hoofdstukken. De tekst is onder voorbehoud van goedkeuring van de MR. Onderaan treft u een aantal bijlagen aan.

Hoofdstuk 1 (blz 5)
Voorwoord mevr. drs. M.J.C. Broodbakker (rector) en inleiding door mevr. drs. M.E. van der Meer (collegedirecteur) 

Hoofdstuk 2: WAT MAAKT HET GERTRUDISCOLLEGE BIJZONDER? (blz 6)
ruimte voor talent, sfeer en thuisgevoel, bredere vorming

Hoofdstuk 3: ONDERWIJS (blz 8)
het onderwijs op de diverse opleidingen, lestabellen en rendementsgegevens

Hoofdstuk 3: EXTRA'S VOOR TALENTEN EN EXTRA ACTIVITEITEN (blz 24)
extra mogelijkheden en buitenschoolse activiteiten op het gebied van kennis, sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid

Hoofdstuk 4: BEGELEIDING (blz 31)
begeleiding van studieproblematiek, sociaal-emotionele begeleiding en decanaat

Hoofdstuk 5: COMMUNICATIE & OVERLEG (blz 38)

informeren van ouders, communicatierichtlijnen en overlegorganen

Hoofdstuk 6: VOORZIENINGEN, REGELINGEN EN AFSPRAKEN (blz 40)
lestijden, lesuitval, vakanties en verlof; roken en voeding; rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag; studiematerialen en overige voorzieningen

Hoofdstuk 7: FINANCI√čN (blz 46)
vrijwillige ouderbijdrage, schookostenoverzicht, boeken en leermiddelen en Stichting Leergeld

Hoofdstuk 8: TOETSING & CIJFERGEVING, BEVORDERINGSNORMEN (blz 48)
afspraken met betrekking tot toetsing en cijfergeving, algemene bevorderings- en doorstroomafspraken en bevorderingsregelingen per leerjaar. Let op: er is een erratum voor de bevorderingsnormen van 4 HAVO en 5 VWO.

Hoofdstuk 9: ORGANISATIE (blz 62)
afdelingsstructuur, onderwijsteams, taakverdeling, overzicht (en contactgegevens) van docenten en overige medewerkers, relevante adressen

Hoofdstuk 10: OMO SG TONGERLO (blz 69)
algemene informatie over de OMO Scholengroep Tongerlo, waarvan het Gertrudiscollege deel uit maakt

Hoofdstuk 11: VERENIGING OMO (blz 71)
algemene informatie over de Vereniging ons Middelbaar Onderwijs; OMO sg Tongerlo valt onder het bestuur van deze vereniging  

Bijlages 

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut vormt een belangrijk documenten voor leerlingen en ouders, omdat ze hun rechten en plichten voor op school vastleggen.

Het Leerlingenstatuut.

 

Aanmelden:

Om je aan te melden voor de brugklas van de Norbertus Gertrudis Mavo of het Norbertus Gertrudis Lyceum klik je op groep 8.

Om je aan te melden voor klas 2 of hoger van het Gertrudiscollege, klik je hier.

 

Het onderwijs op de VWO-opleiding