Update 01-04-2020 Berichtgeving corona

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat de Norbertus Gertrudis Mavo en het Gertrudiscollege gesloten blijft tot zondag 3 mei. Alleen bepaalde schoolexamens worden met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen in het gebouw afgenomen.

Net als u hadden we ons al enigszins voorbereid op dit besluit. Concreet betekent het voor ons dat we doorgaan met het onderwijs op afstand voor alle niet-examenleerlingen. De schoolexamens gaan door op de manier die we op 25 maart via Magister aan de examenleerlingen  bekendgemaakt hebben. Hun ouders/verzorgers hebben deze brief op 26 maart per e-mail ontvangen. Wij wensen al onze examenleerlingen heel veel succes toe.

Het kabinet komt in de loop van april met aanvullende maatregelen voor de examens. Zodra deze informatie bekend is, zullen wij daarover ouders en leerlingen verder informeren. 
Informatie van de overheid over de examens is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens

Meer informatie over de nieuwe maatregelen vanaf 31 maart 2020:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

of

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/voortgezet-onderwijs

Update 24-03-2020 13:00 uur

Naar aanleiding van de persconferentie waarbij minister Slob aangekondigd heeft dat de examens niet doorgaan, overlegt de gezamenlijke directie van Scholengroep Tongerlo  over de vervolgstappen. Wij zullen hierover, morgen in de loop van de middag, zo volledig mogelijk communiceren.

Lees meer
https://nos.nl/artikel/2328153-centrale-eindexamens-middelbare-scholieren-gaan-niet-door.html

 

Update 24 maart 2020

Het Gertrudiscollege heeft in tegenstelling tot de berichtgeving van gisteren besloten om ook de schoolexamens van vandaag 24 maart 2020 op te schorten.

 

Update 23 maart 2020 berichtgeving corona

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Minister F. Grapperhaus: Er is nu voor scholen een separate aantal maatregelen genomen. Scholen hebben hier op dit moment hun eigen regeling. In hoeverre die regeling per 6 april anders wordt, daar gaat nog over gesproken worden.”

Direct na de gehouden persconferentie adviseert de VO-raad een time-out in te lassen. Er is grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen. De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat. Daarnaast heeft het bestuur van de VO-raad vandaag besloten een beroep te doen op het kabinet in deze uitzonderlijke situatie het centraal examen te schrappen.

Dit betekent dat de planning van de huidige examens vooralsnog op het Norbertus Gertrudis Lyceum en het Gertrudiscollege niet zal afwijken. In verband met de aangescherpte corona-maatregelen, is op advies van de VO-Raad besloten de schoolexamens vanaf woensdag 25 maart op te schorten tot er duidelijkheid is over hoe de maatregelen voor de scholen van toepassing zijn. Voor het Norbertus Gertrudis Lyceum & Gertrudiscollege betekent dit dat alle geplande PTA-toetsen vanaf woensdag 25 maart tot nader order worden uitgesteld. De toetsen van dinsdag 24 maart gaan in verband met de late berichtgeving nog wel door. De inzagen die op dinsdag 24 maart zouden plaatsvinden worden wel uitgesteld. Ouders/verzorgers ontvangen uiterlijk woensdag aanstaande informatie over de politieke besluitvorming ten aanzien van het centraal examen. Meer informatie is ook te lezen op de website van de VO-Raad.  

Om de schoolexamens af te kunnen nemen volgens de normen, die het RIVM heeft vastgesteld, houdt het Norbertus Gertrudis Lyceuen Gertrudiscollege zich volledig aan de richtlijnen. Wij roepen onze leerlingen op dit ook buiten de school te doen, zowel onderweg als op het schoolplein. Houd minimaal 1,5m afstand van elkaar, ook tijdens het fietsen of het wandelen van en naar school. We zijn samen verantwoordelijk en de medewerkers van onze school zullen leerlingen helpen en begeleiden.

De aangescherpte nieuwe maatregelen vind u hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Houd de nieuwsberichten op onze website goed in de gaten. We begrijpen dat dit voor iedereen een onzekere situatie is. Morgenochtend om 08.00 uur kan de werkelijkheid een andere zijn dan hierboven beschreven. Wij vertrouwen op uw begrip en doen er alles aan om u tijdig en adequaat te informeren.

 

Update 17 maart 2020: Goed nieuws voor examenkandidaten

De Rijksoverheid heeft besloten dat de schoolexamens hervat kunnen worden. Op onze school doen we dit vanaf maandag 23 maart 2020. Woensdag 18 maart ontvangen alle examenleerlingen en hun ouders informatie via Magister en via e-mail.

Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

16-03-2020 11:00 

Vanwege de late communicatie door de Rijksoverheid hebben we besloten leerlingen die een mondeling of praktisch schoolexamen voor vandaag, 16 maart, voorbereid hadden in de gelegenheid te stellen om dit af te leggen. Op dinsdag 17 maart verwachten we nadere informatie vanuit de Rijksoverheid. Om last minute communicatie op grond daarvan te voorkomen, annuleren we alle schoolexamens van dinsdag 17 maart tot en met vrijdag 20 maart. Het betreft dus zowel de mondelinge, als de praktische als de schriftelijke examens.

16-03-2020

De school ontvangt vragen vanwege de mededeling van de Rijksoverheid dat schoolexamens op 16 en 17 maart niet doorgaan. Schoolexamens zijn meestal schriftelijke toetsen die bij grote groepen examenkandidaten afgenomen worden. Dit soort toetsen zijn op het Gertrudiscollege niet gepland op 16 en 17 maart. Wel zijn er mondelinge schoolexamens gepland. Daarbij zijn twee (leerling, docent) of drie (leerling, docent, assessor) personen in een lokaal aanwezig. Dat betekent dat we deze examens op veilige wijze, dus met een onderlinge afstand van minstens 2 meter, kunnen afnemen. Ook is er een practicumtoets voor 14 leerlingen gepland. Deze organiseren we over meerdere lokalen waardoor we ook aan de afstandseis kunnen voldoen.

Er is nog geen sprake van een wijziging in de examenplanning. Dat betekent dat  de huidige stand van zaken nog steeds is dat het schoolexamen vóór de meivakantie afgerond moet zijn en het centraal examen kort na de meivakantie begint. Door leerlingen op 16 en 17 maart in de gelegenheid te stellen op een veilige wijze hun mondelinge schoolexamen of practicumtoets af te leggen, denken we recht te doen aan de voorbereiding die ze er in gestoken hebben. De schoolsluiting is immers pas op 15 maart, laat in de middag, bekendgemaakt. Bovendien voorkomen we een stapeling van nog af te leggen schoolexamens kort voor de meivakantie.

Onverkort geldt dat leerlingen die hoesten, verkoudheidsverschijnselen vertonen of koorts hebben thuis dienen te blijven. Als u vandaag en morgen uit voorzorg liever de richtlijn van het ministerie volgt, respecteren we dat. Wel vragen we om leerlingen die niet komen af te melden.

Later deze week volgen nadere mededelingen van de overheid aangaande het schoolexamen. Daar zullen we uiteraard naar handelen. Maar ook als er meer ruimte gegeven wordt om het schoolexamen af te ronden, is het fijn als je mondeling of je practicumtoets achter de rug is.

 

15-03-2020

Het kabinet heeft als voorzorgsmaatregel om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, besloten om de scholen tot en met 6 april te sluiten. Dat betekent dat er de komende drie weken geen lessen plaatsvinden op onze school. Voor dit moment geldt het volgende:

 • De schoolexamens gaan zoals gepland door. Als je dus een schriftelijk, mondeling of praktisch examen hebt, word je op het geplande tijdstip op school verwacht.
 • De toetsweek vwo 6 die donderdag begint, vindt volledig in de aula plaats zodat alle leerlingen op veilige afstand van elkaar kunnen plaatsnemen.
 • Je docenten gaan onderwijs op afstand voorbereiden, dus via de ELO of op een andere manier. Het is dus belangrijk dat je elke dag je Magister goed in de gaten houdt! Houd er rekening me dat dit even tijd kost.
 • Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je goed omgaat met het onderwijs op afstand. Er zijn om veiligheidsredenen geen lessen op school, maar het is geen vakantie! Als je je niet aan de aanwijzingen van je docent houdt, loop je achterstand op.
 • De presentatieavond voor mavo 4 (a.s. dinsdag) gaat vanwege het grote aantal leerlingen niet door. Je verneemt maandag via Magister hoe de eindbeoordeling van het profielwerkstuk plaatsvindt.

Veel leerlingen hebben boeken en andere lesmaterialen in hun kluisje liggen. Deze kun je op de volgende momenten komen ophalen. Zorg ervoor dat je ook eventuele etenswaren uit je kluisje haalt!

 • Maandag 16 maart tussen 11.00 en 12.00 uur:  B1a en B1b (garderobe blauw); M3a en M3b (garderobe rood); V6 (garderobe geel)
 • Maandag 16 maart tussen 12.00 en 13.00 uur: B1c en B1d (garderobe blauw); M3c en M3d (garderobe rood)
 • Maandag 16 maart tussen 13.00 en 14.00 uur: M2a en M2b (garderobe blauw); M4a en M4b (garderobe rood)
 • Maandag 16 maart tussen 14.00 en 15.00 uur: MH2c (garderobe blauw); M4c en M4d (garderobe rood)
 • Maandag 16 maart tussen 15.00 en 16.00 uur: M4e (garderobe rood)

Als je vragen hebt, stuur je die naar je mentor!

We houden jullie op de hoogte.

 

12-03-2020

Vanmiddag zijn er nieuwe aangescherpte maatregelen bekend gemaakt in een persconferentie met premier Rutte en de heer van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Dat betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en het beste sociale contacten kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Verder worden evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland afgelast. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Het Gertrudiscollege volgt ook de nieuwe maatregelen vanuit de overheid zorgvuldig op. Onze school blijft open maar wij vragen uw begrip bij uitval van lessen omdat de maatregelen ook voor docenten met klachten gelden.

Toetsen/examens
Op dit moment is er veel bezorgdheid onder leerlingen en ouders over de aankomende toetsen en  examens. Voor alle duidelijkheid: zolang als de scholen open mogen blijven, gaan ook de (school)examens en toetsen door, conform het gepubliceerde rooster. Je mag en kunt als leerling van het Gertrudiscollege erop vertrouwen dat we er alles aan doen om er voor te zorgen dat jullie zo goed mogelijk geïnformeerd en gefaciliteerd worden.

Lees meer over de nieuwe maatregelen op:

https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-griepklachten-evenementen-massaal-afgelast.html

Mochten er, op korte termijn, aanvullende maatregelen voor Brabant volgen, dan houden wij u via onze website op de hoogte.

09-03-2020

In eerdere berichten hebben wij u op de hoogte gebracht over hoe wij als Scholengroep Tongerlo omgaan met het coronavirus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Leerlingen of medewerkers die last hebben van verkoudheid (ook vanwege hooikoorts, allergie, of gediagnosticeerd als reguliere verkoudheid door een arts), hoesten of koorts dienen sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Scholengroep Tongerlo
Onze scholen zijn open. Wel zijn er medewerkers en leerlingen als gevolg van de oproep van het RIVM afwezig. Er is momenteel geen aanleiding om onze scholen te sluiten. De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan- te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit burgemeester moeten onze scholen onderwijs verzorgen.

Ziek melden/niet ziekmelden

Het coronavirus roept vragen op m.b.t. aanwezigheid en ziekmelding. Zolang onze school niet is gesloten en er geen sprake is van een klas die vrij krijgt omdat de leerkracht niet mag werken, dan geldt de Leerplichtwet. Alleen als kinderen uit Noord-Brabant last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts, is het advies om de leerling ziek te melden op school. Een leerling mag niet uit voorzorg worden thuisgehouden, als er geen klachten zijn. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan worden overlegd met de huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de Leerplichtwet.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Ongeoorloofd schoolverzuim moet wij als school melden via het verzuimregister van DUO, dit volgens de richtlijnen. Maar natuurlijk kunnen we begrijpen dat het coronavirus een zoektocht is. Het vraagt om maatwerk en wij vragen aan u om de situatie zorgvuldig te bekijken en waar nodig de richtlijnen te volgen. Wanneer kinderen die geen klachten hebben die op het coronavirus wijzen toch thuis worden gehouden, al dan niet uit voorzorg, moet er gemeld worden.

We houden u van eventuele nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

08-03-2020

Er is sinds vrijdagavond 7 maart jl. een kantelmoment in de richtlijn van het RIVM. https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant.

Advies RIVM
Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant dat als je last hebt van verkoudheid, hoesten of koorts je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.  Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zoveel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

De GGD heeft aan alle scholen in Noord-Brabant medegedeeld:

"Het is niet nodig scholen te sluiten. Leerlingen die geen klachten hebben kunnen gewoon naar school. Leerlingen die last hebben van een van de onderstaande klachten moeten thuisblijven: verkoudheid, hoesten, of koorts (meer dan 38 graden)"

Gertrudiscollege

Het Gertrudiscollege zal maandag a.s. gewoon open zijn en volgens het normale rooster de lessen verzorgen. Leerlingen mogen ervan uitgaan dat huiswerk, toetsen en andere schoolactiviteiten gewoon doorgaan - tenzij via Magister anders gemeld wordt. Mocht uw kind vanwege bovengenoemde klachten afwezig zijn tijdens een of meerdere toets momenten dan zorgen wij voor een passende oplossing.

 

Als een leerling klachten heeft (verkoudheid, of hoesten, of koorts van meer dan 38 graden), dan verzoeken wij u de leerling ziek te melden en thuis te houden totdat de klachten verdwenen zijn. Ziek melden kan op de gewone manieren, bijvoorbeeld via uw Magister-account of op het schooltelefoonnummer 0165-792200. De criteria voor ziekte gelden de komende dagen, tot het moment dat via het RIVM andere aanwijzingen worden gegeven.

Voor medewerkers van het Gertrudiscollege gelden dezelfde criteria. Maandagochtend verschijnen zo vroeg mogelijk op Magister roosterwijzigingen die het gevolg zijn van afwezige docenten. In de loop van maandag worden eventuele maatregelen gepubliceerd via deze site. Leerlingen vinden informatie over roosteraanpassingen in Magister.

06-03-2020

Aanvullende informatie GGD coronavirus

De GGD ontvangt dagelijks diverse vragen over het nieuwe coronavirus. In dit bericht lees je meer over het coronavirus en preventie op school.

Wat als kinderen, leerlingen, studenten, medewerkers ziek worden?
Aan sommige personen vraagt de GGD om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om personen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:

 • Huisgenoten van patiënten met het coronavirus
 • Personen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Deze klachten kunnen het begin zijn van coronavirus. Deze personen moeten thuis blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten.

Bel met de huisarts als de klachten erger worden. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden, en overlegt zo nodig met de GGD.

Op dit moment kunnen wij melden dat er geen leerlingen of medewerkers zijn met deze klachten binnen onze scholengroep.

Besteed aandacht aan handhygiëne
De belangrijkste maatregelen wij als scholen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw  elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Heb je vragen?
Als GGD volgen we de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen wij samen met het RIVM en de veiligheidsregio. Alle huisartsen zijn geïnformeerd door de GGD. Meer informatie over het coronavirus kun je lezen op de website van de GGD en op de website van het RIVM. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800 - 1351 of de GGD: 0900 - 364 64 64.

03-03-2020

Gisterenavond, 2 maart 2020 zijn wij als scholengroep Tongerlo geconfronteerd met vragen rondom een eventuele besmetting van een leerling met het Coronavirus. De ouders van deze leerling hebben uit voorzorg met onze scholengroep contact opgenomen. Na contact met RIVM en GGD hebben we deze ochtend als scholengroep kunnen vaststellen dat er geen sprake is van besmetting. Ook heeft de RIVM aangegeven dat er geen enkele noodzaak is om te testen. Vandaag hebben we groepen leerlingen uit voorzorg thuis laten blijven maar vanaf morgen worden alle lessen volgens rooster opnieuw hervat. Dit ook conform het advies van het RIVM. Hieronder een fimpje, bron RIVM. Voor meer tips kunt u terecht op de website van de rijksoverheid door hier te klikken:

https://www.youtube.com/watch?v=iHi36YV1AaQ

29-02-2020

Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. Het virus werd twee maanden geleden ontdekt in China. In dat land neemt het aantal nieuwe ziektegevallen af. Omdat de ziekte al twee maanden rondwaart in China, heeft de rest van de wereld meer voorzorgsmaatregelen kunnen nemen dan China.

Voorbereiding
Volgens de RIVM hoeven we op dit moment niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houd uw zoon of dochter met koorts thuis

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van werk of school worden geweerd? Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Belangrijk om te weten: tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen.
Wij als school zijn ons nu aan het voorbereiden op de hervatting van de school na de voorjaarsvakantie, aankomende dinsdag 3 maart 2020. Maandag 2 maart is een studiedag. Zoals we nu kunnen inschatten zal de school normaal conform het rooster starten.

Wit u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten.  De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Westbrabant, ook hier vind u de laatste informatie over het coronavirus.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er echter na het raadplegen van bovengenoemde sites (RIVM, GGD en ministerie van Volksgezondheid) nog vragen zijn, neem dan contact op met de collegedirecteur.

Vriendelijke groet,

Gertrudiscollege
Harry Meijers