Begeleiding

Het Gertrudis hecht veel belang aan een goede begeleiding van haar leerlingen. De school heeft veel mogelijkheden in huis om leerlingen met studieproblemen, maar ook met andere problemen terzijde te staan. Als begaafdheidsprofielschool hebben we veel meer- en hoogbegaafde leerlingen in huis. Voor de begeleiding die deze leerlingen nodig hebben, heeft het Gertrudis ook veel aandacht.

Schoolgids

Meer informatie over onze begeleiding vind u in de Schoolgids.

 

begeleiding