Econasium

Op het Gertrudiscollege worden niet alleen talige leerlingen (Alpha-TOP) en exacte leerlingen (BètaTOP)
uitgedaagd. Getalenteerde leerlingen die belangstelling hebben voor economische richtingen, kunnen bovenop het reguliere programma aan de slag met het Econasium.

Het econasium is een tweejarig programma, vanaf 4 VWO, dat in samenwerking met de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld en je het “Certificate of Economic Proficiency” kan opleveren. Dat certificaat betekent dat je
automatisch wordt toegelaten bij economische studies in Tilburg en een vrijstelling in het eerste jaar op die universiteit.

De leerlingen die voor het Econasium kiezen krijgen in 4 en 5 vwo extra lessen statistiek. De aangereikte kennis passen zij, naast de vaardigheden die samenhangen met het doen van wetenschappelijk onderzoek, toe in hun
profielwerkstuk. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op
een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie.

voor meer informatie over het econasium klik hier

EconasiumNC2