Schoolgids

Hier vindt u de schoolgids 2018-2019 van het Gertrudiscollege.

Schoolkosten 2019-2020:

 

Hoofdstuk 1 (blz 2)
Voorwoord mevr. drs. M.J.C. Broodbakker (rector) 

Hoofdstuk 2: WAT MAAKT HET GERTRUDISCOLLEGE BIJZONDER? (blz 2)
ruimte voor talent, sfeer en thuisgevoel, bredere vorming

Hoofdstuk 3: ONDERWIJS (blz 4)
het onderwijs op de diverse opleidingen, lestabellen en rendementsgegevens

Hoofdstuk 4: EXTRA'S VOOR TALENTEN EN EXTRA ACTIVITEITEN (blz 14)
extra mogelijkheden en buitenschoolse activiteiten op het gebied van kennis, sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid

Hoofdstuk 5: BEGELEIDING (blz 17 )
begeleiding van studieproblematiek, sociaal-emotionele begeleiding en decanaat

Hoofdstuk 6: COMMUNICATIE & OVERLEG (blz 21)

informeren van ouders, communicatierichtlijnen en overlegorganen

Hoofdstuk 7: VOORZIENINGEN, REGELINGEN EN AFSPRAKEN (blz 23)
lestijden, lesuitval, vakanties en verlof; roken en voeding; rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag; studiematerialen en overige voorzieningen

Hoofdstuk 8: FINANCI√čN (blz 29)
vrijwillige ouderbijdrage, schookostenoverzicht, boeken en leermiddelen en Stichting Leergeld

Hoofdstuk 9: TOETSING & CIJFERGEVING, BEVORDERINGSNORMEN (blz 33)
afspraken met betrekking tot toetsing en cijfergeving, algemene bevorderings- en doorstroomafspraken en bevorderingsregelingen per leerjaar.

Hoofdstuk 10: ORGANISATIE (blz 39)
taakverdeling en adressen

Hoofdstuk 11: OMO SG TONGERLO (blz 40)
algemene informatie over de OMO Scholengroep Tongerlo, waarvan het Gertrudiscollege deel uit maakt

Hoofdstuk 12: VERENIGING OMO (blz 43)
algemene informatie over de Vereniging ons Middelbaar Onderwijs; OMO sg Tongerlo valt onder het bestuur van deze vereniging  

Bijlages:

 

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut vormt een belangrijk documenten voor leerlingen en ouders, omdat ze hun rechten en plichten voor op school vastleggen.

Het Leerlingenstatuut.