Talenplus

Het moderne vreemde talenonderwijs krijgt veel aandacht op het Gertrudiscollege. De school kent een leerlijn versterkt Engels binnen het Vwo: de Alpha Topklas. Leerlingen in deze klas volgen aanzienlijk meer lessen Engels dan de overige vwo-leerlingen. Daarnaast kent het programma vele extra activiteiten die op de Engelse taal en cultuur gericht zijn.

Indien mogelijk leggen de leerlingen hun schoolexamen vervroegd af en behalen zij het hoogst haalbare Cambridgecertificaat. Het Alpha Top programma begint in de brugklas Vwo/Vwo-Top, waar alle leerlingen versterkt Engels volgen. Na de brugklas kunnen de leerlingen voor een vervolg met versterkt Engels kiezen.

Uniek in de regio is dat het Gertrudiscollege ook een versterkt Engels leerlijn voor havisten kent: Fast Lane English. Immers: ook havisten vervolgen na het voorgezet onderwijs hun studie steeds meer op een opleiding waar een uitstekende beheersing van het Engels een groot voordeel betekent. Hetzelfde geldt in toenemende mate voor hun toekomstige werkomgevingen.

Het Fast Lane English programma heeft tot doel dat havisten het vak Engels op vwo-niveau afsluiten en het Certificate of Advanced English behalen. Om het Fast Lane English programma te volgen, kiezen brugklassers voor de havo/vwo-klas met Fast Lane English.

anglia klein       cambridge klein

De school stelt al haar leerlingen in de gelegenheid internationaal erkende certificaten te behalen, dus ook de leerlingen die niet het Alpha Top- of Fast Lane Englishprogramma volgen. Bij het vak Engels worden onderbouwleerlingen havo/vwo en mavoleerlingen in de brugklas en in klas 3 of 4 in de gelegenheid gesteld een Anglia-certificaat op hun eigen niveau te behalen. Bovenbouwleerlingen kunnen deelnemen aan de internationaal hoog aangeschreven Cambridge-examens. De school stelt leerlingen in de gelegenheid het FCE-certificaat (First Certificate in English), het CAE-certificaat (Certificate of Advanced English) of het CPE-certificaat (Certificate of Proficiency in English) te behalen.

Deelname aan Anglia- en Cambridge-examens maakt daarnaast deel uit van het vwo AlphaTop-programma en het havo First Lane English programma.

goethe klein

De school stelt haar leerlingen niet alleen voor de Engelse taal in de gelegenheid internationaal erkende certificaten te behalen. Voor de Duitse taal kunnen leerlingen vanaf klas 3 havo / 3 vwo jaarlijks een Goethe-Zertifikat op een bij hun passend niveau behalen. Voor mavoleerlingen in het vierde leerjaar bestaat deze mogelijk eveneens.