Geschiedenis

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in Roosendaal het initiatief genomen om tot oprichting te komen van twee scholen voor Room-Katholiek Bijzonder Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs in Roosendaal.
De toenmalige bisschop Mgr. Hopmans beoordeelde dit voornemen als ‘grootsche plannen der Roosendaalsche heeren’ Was er wel een toekomst voor beide lycea in een kleine plaats als Roosendaal? De zusters Franciscanessen die het pensionaat in de Molenstraat beheerden, gingen onderwijsbevoegdheden halen in Tilburg en Amsterdam en de Broeders van Oudenbosch richtten het Convict St.-Marie op, waardoor een toeloop ontstond van jongens en meisjes uit de hele regio om onderwijs in Roosendaal te volgen.


In september 1919 was het zover . Een nieuwe meisjesschool startte in Roosendaal: het St.-Gertrudislyceum, genoemd naar de H. Gertrudis van Nijvel en gevestigd in de Kloosterstraat. Vijfentwintig meisjes begonnen aan hun middelbare opleiding.

 


Tot kort na de Tweede Wereldoorlog was het Gertrudis de enige vorm van hoger voortgezet onderwijs voor meisjes ten westen van Tilburg. Op dit moment is er van het “oude” Gertrudis niets meer te vinden. Op het voormalige schoolterrein staat momenteel het appartementencomplex Hogestede. De eerste rectrix  van het lyceum was mevrouw Dr. J.M. Kuijer. Zij was in 1918 gepromoveerd in de Nederlandse Taal- en Letterkunde en was de enige katholieke vrouw in Nederland die de doctorstitel mocht voeren. Zij droeg zorg voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs, loodste de school door de Tweede Wereldoorlog en nam vervolgens in mei 1945 afscheid.

 


De school startte in 1919 met een Gymnasium, gevolgd door de HBS en de MMS. De invoering van de Mammoetwet (1968) liet de laatste twee vormen van onderwijs verdwijnen. Daarvoor in de plaats kwamen het Atheneum, samen met het Gymnasium het VWO, en de HAVO. In 1970 werd de school gemengd. In december 1975 verhuisde de school naar Bovendonk 115 onder leiding van rector J. van Wijck en veranderde de naam in Gertrudislyceum. De laatste zusters Franciscanessen namen in de daaropvolgende jaren afscheid. In 1995, na de fusie met de St.-Michel Mavo kreeg de school haar huidige naam: het Gertrudiscollege.

 


In 2000 werd O.M.O. Scholengemeenschap Tongerlo opgericht: het Gertrudiscollege kwam samen met het Norbertuscollege, het Da Vincicollege en met later nog 3 scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs onder één ‘paraplu’. Ieder college werkt onder zijn eigen naam. Momenteel telt het Gertrudiscollege 1600 leerlingen. De kernwaarden van het Gertrudis zijn kennisoverdracht, begeleiding en sociaal maatschappelijke bewustzijn ontwikkelen bij leerlingen tussen 11 en 19 jaar de drie pijlers waarop onderwijs en organisatie zijn ingericht.

 

Via onze Facebookpagina Historisch Gertrudis kunt u via talloze foto's herinneringen aan het recente en het verre verleden van het Gertrudiscollege ophalen!

oudgertrudislyceum