Media

Het Gertrudiscollege kenmerkt zich door het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het fundament van de school is begeleiding, stimulering, ontwikkeling en structuur. Het is de school in Roosendaal waar alle talenten van kinderen tot ontplooiing kunnen komen, ook van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is het Gertrudiscollege een gezellige school die hecht aan een cultuur waarbinnen leerlingen en medewerkers elkaar respecteren en afspraken nakomen. Wij geloven erin, dat het handhaven van duidelijke grenzen kinderen houvast en structuur biedt, wat ten goede komt aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van een kind. Met dit beeldmerk willen wij het onderwijs in Roosendaal gestalte blijven geven en er al het mogelijke aan doen uw kind een veilige leeromgeving te bieden.

Voor vragen over het Gertrudiscollege kunt u terecht bij:

dhr. drs. H.J.M.G. Meijers MSc
Bovendonk 115
4707 ZH  Roosendaal
Telefoon: 0165 792200
Postadres: Postbus 1275 4700 BG Roosendaal
 
gertrudislogo